Proposta educativa

L’Esplai la Barretina regeix les seves passes i actuacions en funció d’uns principis educatius determinats. Aquests guarden una relació intrínseca i evident amb el seu ideari i els seus objectius.

Aquests principis educatius tenen com a llavor la innovació, la coherència i la transparència. L’esplai sempre procura introduir noves metodologies pensades principalment pel benefici dels seus infants i joves, actuant sempre sota una coherència la qual fa que les paraules es transformin en accions, i les accions en paraules que no es contradiuen. A més a més, la nostra metodologia es basa en la transparència total, la qual genera i manté la confiança dels infants, joves i les famílies.

Per tal que els principis puguin copsar-se i entendre’s de manera senzilla i significativa, aquests s’organitzen segons si estan relacionats amb l’individu, el grup o la comunitat. Tot i ser principis independents, tots estan relacionats, de manera transversals. El que es treballa en un repercuteix a un altre. A més, si aquests es treballen de manera progressiva i constant, són fàcilment extrapolables fora dels límits del món del lleure, aconseguint formar persones competents i amb un pensament propi i crític.

INDIVIDU

  • Plaer: L’individu, mitjançant la recepció d’afecte i un ambient positiu, està feliç. Una persona feliç està molt més receptiva i preparada per afrontar no tan sols les tasques i activitats proposades a l’esplai, sinó el món que l’envolta a trets generals.
  • Creixement personal: Amb l’actuació duta a terme a l’esplai, es busca treballar el creixement personal de l’individu. Mitjançant l’estima, la comprensió i les responsabilitats es cerca que cada infant o jove desenvolupi una harmonia interna, una autonomia, un equilibri i la seva integritat. Aquestes característiques son considerades vitals per a la formació d’un ésser humà.

GRUP

  • Treball en grup: El treball en grup ajuda a desenvolupar una gran diversitat d’habilitats i capacitats. Seguir un objectiu comú ens fa esforçar-nos, donar el millor de nosaltres mateixos i ser constants. Un treball en grup requereix una persona que ajudi a dinamitzar les accions i, en aquest cas, trobem que el/la monitor/a exerceix aquest paper. L’Esplai La Barretina sempre procura que siguin els propis infants o joves els que dirigeixin les seves accions i decisions. D’aquesta manera, es treballa no tan sols aquest principi, sinó el de creixement personal, ja que es posen en joc una sèrie d’habilitats intrínsecament relacionades amb aquest.
  • Convivència: La convivència és un principi molt important dins d’aquest esplai. Aquest és present no tan sols dissabte rere dissabte, sinó mitjançant la realització de colònies i altres activitats que fomenten el sentiment de pertinença i la fraternitat. D’aquesta manera, cada infant es sent a gust, i això influeix directament a l’ambient de grup, sent tots una petita gran família.

COMUNITAT

  • Igualtat d’oportunitats i justícia: A l’Esplai la Barretina es vetlla per a que tots i cadascun dels seus infants i joves tinguin opció a assolir els mateixos objectius i a gaudir de les mateixes activitats. Per aquest motiu, la nostra tasca educativa té en compte les necessitats de cada infant o jove, respectant totes les característiques existents, acceptant totes les diferències i vetllant per a què les nostres accions siguin les més justes per a cada individu. Si els infants o joves viuen sota aquests dos principis, ells/es reproduiran les mateixes directrius. Cadascú té la seva personalitat i visió del món, respectable i enriquidora, però si tots tenim aquests dos principis, serem més complets i competents.

 Organització bàsica de les activitats

L’horari base del infants i joves emprat a l’Esplai la Barretina és el següent:

17:00 – 17:30 Acollida (Berenar)
17:30 – 18:00 Explicació i preparació de les activitats programades
18:00 – 19:30 Realització activitats programades
19:30 – 20:00 Valoració / comiat

 

 

No se admiten más comentarios