Els grups

Actualment l’Esplai la Barretina té sis grups d’infants i joves, els quals estan formats per infants i joves de diverses edats i aquests es fonamenten en unes etapes evolutives que tenen característiques pròpies.

A causa de la tradició sardanista de l’associació en els seus inicis, els noms dels diferents grups d’edat dels infants i joves de l’esplai corresponen a diversos punts lliures emprats pels socis i sòcies mentre ballaven la dansa, els quals són:

  • PUCES: Els infants d’aquest grup tenen entre 3 a 5 anys (curs escolar P-3, P-4 i P-5).

Amb els quals es treballa la iniciativa a més de potenciar la seva creativitat dins un centre d’interès motivador.

 
  • LLESQUES: Els infants d’aquest grup tenen entre 6 a 7 anys (curs escolar curs escolar primer i segon).

Els infants d’aquest grup d’edat van afinant les seves capacitats físiques, amb un gran equilibri i capacitat muscular.

 
  • XARLOTS: Els infants d´aquest grup tenen de 8 a 9 anys (curs escolar tercer i quart).

Amb els quals es treballen més les activitats físiques i es potencia el pensament deductiu partint del treball en equip.

 
  • CROSTONS: Els joves d´aquest grup estan entre 10 i 12 anys (curs escolar quart, cinquè i sisè)

En aquest grup es treballa a partir de la reflexió, la confiança en el grup i activitats estan enfocades de manera més introspectiva.

  • PIRATES: Els joves d´aquest grup tenen entre 13 i 15 anys (curs escolar ESO).

En el grup de joves es treballa l´àmbit psicosocial, l´autoestima, les relacions intrapersonals i l´esperit crític.

 
  • XANQUETS: Els joves d’aquest grup tenen entre 16 a 18 anys. Amb aquestes edats i les característiques clares que els defineixen, com són la maduresa i la coneixença de la responsabilitat, les activitats són de caire més social.

Tot i tenir uns grups diferenciats, l’entitat promou la interelació entre els diferents infants i joves i la seva cooperació, coneixença i estima.

Guardar

No se admiten más comentarios